szambo

Szambo jest jednym z systemów odprowadzania ścieków, który stanowi element niezbędny dla gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej. Taki system zyskuje popularność w miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia kanalizacji, np. w mniejszych miejscowościach, bądź na działkach rekreacyjnych. Taki bezodpływowy zbiornik pozwala na bezproblemowe korzystanie z urządzeń sanitarnych niemal wszędzie, jednak istotny jest jego prawidłowy montaż.

Jak poprawnie zamontować szambo?

Wiele osób, które dotychczas nie miało do czynienia z takimi rozwiązaniami bardzo często zadaje pytanie: jak zamontować szambo? Warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na umiejscowienie zbiornika na działce. Najkorzystniej wytyczyć miejsce możliwie dalekie od sąsiadujących posesji, które będzie niewidoczne i trudnodostępne, jednak powinno ono umożliwić jego regularne opróżnianie. Należy usytuować go w trwałym miejscu, jak najmniej narażonym na osuwanie się gruntu. Zaleca się też umieszczanie szamba w niedalekiej odległości od budynku, by wszelkie nieczystości bez problemu docierały do zbiornika. Przy dystansie przekraczającym 20 metrów zalecana jest dodatkowa izolacja rur, która chroni przed zamarzaniem ścieków przy ujemnych temperaturach oraz dodatkowo chroni przed zanieczyszczeniem gruntu. Kolejnym ważnym punktem po wyborze odpowiedniego miejsca jest pojemność zbiornika. W zależności od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy budynek użyteczności publicznej można oszacować zużycie wody na podstawie tego, ile osób będzie z niego korzystało.

W przypadku tradycyjnego gospodarstwa domowego można zdecydować się na mniejszy, jednokomorowy zbiornik, ponieważ mniej osób korzysta z urządzeń sanitarnych. W budynku użyteczności publicznej, np. szkole warto zdecydować się na zbiornik o większej pojemności, składający się z wielu komór. W przypadku budynków wielorodzinnych można rozważyć rozwiązanie pośrednie, np. przy domu dwurodzinnym (bliźniak), przy czym każdą z części budynku zamieszkuje po 4 osoby, jednym z lepszych rozwiązań wydaje szambo dwukomorowe 10000l. Przy szacowaniu wszystkich tych wartości dobrze jest jednak dostosować wszystkie cechy tego systemu odprowadzania ścieków do własnych potrzeb i możliwości. 

Aspekty techniczne i dbałość o środowisko 

Po ustaleniu wszystkich podstawowych parametrów takiego zbiornika można przystąpić do montażu. W tym celu należy wykonać szerokoprzestrzenny wykop z odpowiednim kątem nachylenia względem budynku mieszkalnego (2,5 cm na 1 mb). Podczas wykopywania dołu przeznaczonego na ten cel warto zabezpieczyć powierzchnię boków przed osypywaniem się gruntu (w zależności od jego stopnia spoistości). Warto też zadbać do dodatkowe wzmocnienia i zabezpieczenia w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Przy wykopaniu otworu o określonej głębokości należy wziąć pod uwagę pewien zapas, by móc wyrównać dno 10-centymetrową podsypką piaskową (lub piaskowo-cementową). Po wyrównaniu gruntu należy umieścić zbiornik, dokładnie go wypoziomować i podłączyć do systemu kanalizacyjnego. Średnica rur kanalizacji wewnętrznej może się różnić od średnicy rury wylotowej – trzeba wtedy zastosować odpowiednie połączenie, by zapobiec wyciekom nieczystości do gleby. Warto to sprawdzić poprzez próbne zalanie zbiornika wodą. Pozwoli to na zweryfikowanie szczelności konstrukcji oraz pozwoli ją dodatkowo wypoziomować. Po dokonaniu pełnego montażu szamba i wszystkich połączeń kanalizacyjnych, należy przejść do zasypania powierzchni zewnętrznej, by zapewnić jeszcze większą stabilność konstrukcji. W tym celu polecanym rozwiązaniem jest użycie gruntu sypkiego, który dostosuje się do kształtu powierzchni, całkowicie ją wypełni i zapewni większą stabilność. Przy wysokim poziomie wód gruntowych warto dodać dodatkowe betonowe wzmocnienie. Przy montażu szamba i dobieraniu w tym celu odpowiednich materiałów dobrze jest zwrócić uwagę na gwarancję i atest. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania szambo powinno być szczelne i odpowiednio wyprofilowane, by uniemożliwić wyciek nieczystości do gleby. Takie zanieczyszczenie może doprowadzić do skażenia wód gruntowych i okolicznej roślinności.