płatność

Od połowy 2018 roku obowiązuje tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Jego wprowadzenie miało na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Innymi słowy, ten system wdrożono w celu rozwiązania problemu związanego z powiększającą się luką podatkową VAT. Mimo tego, że od wprowadzenia mechanizmu podzielnej płatności minęło już parę lat, to nadal wielu przedsiębiorców ma wiele wątpliwości związanych z tym rozwiązaniem.

Przede wszystkim wielu właścicieli firm zastanawia się, kogo tak naprawdę split payment obowiązuje i kiedy to rozwiązanie musi być stosowane. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest mechanizm podzielnej płatności oraz dla kogo stanowi obowiązek.

Na czym polega split payment?

Mechanizm podzielnej płatności jest jednym ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym, który polega na wykonaniu przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu. Dokładnie rozwiązanie to zostało opisane w Ustawie o podatku od towarów i usług. Przepisy w niej zawarte określają, że przedsiębiorca może dokonać zapłaty na rachunek VAT całości bądź części kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze. Z kolei wartość netto faktury przedsiębiorca ma możliwość uiścić na zwykły rachunek bankowy kontrahenta lub w gotówce. Czy takie rozwiązanie jest obowiązkowe, a jeśli tak – to kiedy?

Kto może stosować mechanizm podzielnej płatności?

Przede wszystkim podkreślić trzeba, że split payment jest rozwiązaniem dobrowolnym i o tym, czy zostanie zastosowany, decyduje nabywca. Co jednak ważne, z mechanizmu podzielnej płatności korzystać można wyłącznie, dokonując zakupu towaru lub usługi od innego przedsiębiorcy.

Innymi słowy, split payment obowiązuje jedynie przy transakcjach B2B, natomiast nabywając towar lub usługę od osoby fizycznej, przedsiębiorca z tego rozwiązania skorzystać nie może. Wynika to z faktu, że aby móc skorzystać z mechanizmu podzielnej płatności, należy otrzymać fakturę z wyodrębnionym podatkiem VAT.

Choć ogólnie rzecz ujmując, mechanizm podzielnej płatności jest dobrowolny. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy skorzystanie z tego rozwiązania stanowi obowiązek. Zatem kiedy trzeba płacić split payment? Taka sytuacja zachodzi wówczas, gdy łącznie spełnionych jest kilka dokładnie określonych warunków.

Split payment – kto ma obowiązek korzystania z tego systemu?

Wspomniano wcześniej, że stosowanie mechanizmu podzielnej płatności jest dobrowolne i jego zastosowanie leży w gestii przedsiębiorcy będącego nabywcą towarów lub usług. Wiedzieć jednak trzeba, że są takie sytuacje, w których posługiwanie się split payment stanowi obowiązek. Aby tak było, łącznie muszą być spełnione cztery warunki.

Po pierwsze, obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub usług, a także data wystawienia faktury przypadają po 31 października. Po drugie, wartość brutto transakcji jest równa kwocie 15 tys. zł bądź ją przekracza. Po trzecie, przynajmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku nr 15 znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług. Po czwarte, sprzedawca oraz nabywca są przedsiębiorcami. Jeśli wszystkie te cztery warunki zostają spełnione łącznie, wówczas zastosowanie split payment jest obowiązkowe.

Jak wystawić fakturę w ramach mechanizmu podzielnej płatności?

Wiedząc, kto musi split payment stosować, warto kilka słów powiedzieć także o tym, jak taką fakturę prawidłowo wystawić. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu nowoczesnych możliwości z zakresu IT. Przykład stanowi choćby aplikacja Split payment, która pozwala na pracę z modelem podzielnej płatności.

Wystawiając fakturę, płatność dzielona jest na dwa rachunki bankowe. Pierwszy z nich to rachunek bankowy sprzedawcy, na który wpłacona powinna być wartość netto faktury. Natomiast drugi to specjalny rachunek VAT sprzedawcy, gdzie kierowana jest wartość podatku VAT faktury.

Więcej na temat tego rozwiązania przeczytać można na stronie https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/. Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze, dzięki czemu wystawianie faktur w ramach mechanizmu podzielnej płatności odbywa się znacznie szybciej.